Jira의 기능들을 오픈소스로 만나보세요

프로젝트와 프로세스 관리를 더욱 향상시킬 수 있는 기업 서비스와쐛솤 의쐌스왈와 오 을 최적의 조합으로 경험해 보세요.

  • Geolocated 클라우드/ Private 클라우드/ 온-프레미스
  • Redmine와 Jira간의 데이터 Migrace
  • Úspěch zákazníka 팀

300,000 +

명의 비즈니스 사용자

50,000 +

커뮤니티 다운로드

3,500 +

전 세계의 조직

85 +

26 개국 85 개 파트너

90 +

명의 직원

준비. 안정. 개선!

Easy Redmine 은 Redmine 을 완벽히 업그레이드 하여 유연 하고 고도화 된 기능 기능 을 제공 합니다. 원하는 워진 모바일 디자인 과 더불어 당신 이 원하는. 여러 플러그인 기능 과 결합 하면 프로젝트 관리 를 더욱 편하게 하고, 향상된 커뮤니케이션 과 사용자 인터페이스 를 통해 을 을 절약 절약 할 있습니다. 또한 자원 관리, 애자일, 비용 관리, CRM, Help Desk 및 새로 추가 된 DevOps 플러그인 등 을 통해 더 넓은 확장 확장 성 을 제공 합니다.

서버 형태의 Easy Redmine

기존 관리 및 애자일 관리 측면 에서 사용자들 의 만족도 와 효율성 높이려면 운영 하고 있는 REDMINE 을 업그레이드 하십시오.

클라우드 형태의 Easy Redmine

Červená

최고가 신뢰하는

Capterra의 Easy Redmine에 대한 사용자 의견

Easy Redmine 솔루션으로 업무 향상

Easy Redmine

고객사의 서버 또는 클라우드에서 Redmine 업그레이드가 가능 합니다.


추가 정보
Easy Redmine 확장형 솔루션

Snadná redmine 의 확장 된 프로젝트 관리 목적 의 솔루션 으로 관리 관리, 애자일, 비용 관리, CRM, help Desk 또는 DevOps Pluginy 등 snadné redmine 에서 경험.

추가 정보
Redmine 클라우드

최상의 연결환경, 보안 및 성능이 준비된 클라우드 Easy Redmine 을 경험 하십시오.


추가 정보
사설 클라우드 & 서버

전 세계에 전문적인 Redmine 구축 및 호스팅을 제공합니다.


추가 정보
시각적 프로젝트 툴

그래프 차트 차트, 간트, 마인드 맵 기타 다른 플러그인들 을 사용 하여 Redmine 을 직관 이고 적 인 툴로 수 수 있습니다.

추가 정보
전문적인 서비스

Redmine 구현, 지원, 데이터 가져오기 및 커스텀 설정을 통해 시간젳 리소스를 리소스를 통해 시간젳 리소스를 리소스를 리소스를

추가 정보

우리는 Redmine 커뮤니티를 지지합니다

플러그인

무료 Gantt 및 WBS 플러그인을 사용하여 프로젝트 관리 수준을 높여보십시오.

Podrobnosti

설치 및 업그레이드

당신의 Redmine을 쉽고 빠르게 Easy Redmine으로 업그레이드 해보십시오.

Podrobnosti

플러그인 생성기

Easy Redmine 플러그인 생성기로 나만의 맞춤형 Redmine 플러그인을 생성해 보십시오.

Podrobnosti

오픈 소스에서 부터 시작되고 만들어졌습니다

Easy Redmine은 14년 동안 Redmine 커뮤니티에서 개발되었습니다. 이것은 Redmine을 다음 단계로 끌어올리는 하나의 목표를 염두에 두고니 짗숊뵐. Snadný software 엔지니어로 된 전담 팀 은 Easy Redmine 을 프로젝트 관리 를 위한 의 오픈 소스 으로 만들기 지속 적 으로 개선 하고 있습니다.

이지 레드마인 구축 예제

Případová studie projektu Transporeon-Easy Redmine

Transporeon - efektivní řízení zdrojů v dopravě logistice

Průmysl:

IT řešení v oblasti logistiky

Zaměstnanci:

300 +

Originální řešení:

Několik web-based aplikace + MS Project

Implementace:

2014

Skupina TRANSPOREON zajišťuje logistické platformy založené na platformě 3 SaaS, které momentálně propojují odesílatele 1 000, nosiče 45 000 a uživatele 100 000 ve více zemích 85. Easy Redmine pomáhá stavět efektivní hospodaření se zdroji.

Přečtěte si více
RTL RADIOCENTER BERLIN - případová studie, jak řídit IT projekty pomocí jednoho nástroje - Easy Redmine

Easy Redmine - více než projektového řízení. Komplexní informační systém!

Země:

Německo

Pole:

Media

Klient od:

jarní 2014

RTL RADIOCENTER BERLIN provozuje některé z známých rozhlasových stanic v Německu a je úspěšnou organizací pro mediální marketing. Easy Redmine umožňuje správu všech důležitých procesů a projektů v jednom nástroji.

Přečtěte si více

레드마인 블로그 – 기사, 팁 & 소식

12/6/2023
Počet minut 4
Kontrolujte rozpočty projektů jako profesionál

Vyhněte se finančním ztrátám ve svých projektech. Přečtěte si o základních principech řízení finančních projektů a efektivně spravujte své příjmy, výdaje a celkový rozpočet projektu.

Přečtěte si více
11/16/2023
Počet minut 2
Bezproblémový přechod: Úspěšný příběh společnosti Aspecta společnosti Jira do snadné migrace dat Redmine

V neustále se vyvíjejícím prostředí projektového řízení je prvořadé činit informovaná rozhodnutí. Náš nejnovější případová studie se ponoří do reálného světa Aspecta a předvede bezproblémové migrace dat cesta z Jira do Easy Redmine.

Přečtěte si případovou studii

Přečtěte si více
9/20/2023
Počet minut 9
Revoluční pracovní postupy Scrum: Skutečné uživatelské vhledy do Easy Redmine 13 Scrum Boards

Při vývoji softwaru se nejlepší inovace řídí skutečnými výzvami. Neexistuje nic jako zkušenost z první ruky, která nasměruje produkt správným směrem. Naše Scrum Boardy v Easy Redmine 13 odrážejí tento princip. Výzvy, potřeby a každodenní scénáře našeho týmu je utvářely, vylepšovaly a pomohly zefektivnit jejich funkčnost.

Přečtěte si více

Easy Redmine 30 일 무료 체험

사용자 지역 에서 일일 백업, SSL 보안, 모든 기능 사용