Přehled výkazů rozpočtů

Rozpočtové prohlášení Dashboard je rozhraní pro finanční manažery a analytiky, aby mohli rychle zobrazit význam dat rozpočtování a prognózování. Vytvořit rozpočet a prognózy. Viz projekty s nejvyššími příjmy, celkovými náklady a zisky. Kontrolní plán naplní váš zisk nebo porovná finanční údaje s předchozím obdobím.

Klíčové vlastnosti:

  • Zobrazuje výdaje, které byly naplánovány na definované časové období
  • Zobrazí rozdíl mezi plánovanými a reálnými rozpočty v daném časovém období
  • Uvádí oddělení s nejvyšším rozpočtem na definované časové období
  • Zobrazuje trend rozpočtu
  • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro správu rozpočtu
  • Přizpůsobte informace uvedené na přístrojové desce

Vyzkoušejte Easy Redmine ve 30denní bezplatné zkušební verzi

Plné funkce, chráněné SSL, denní zálohy ve vaší geolokaci