Redmine בטיחות תחילה - הסר סיכון ואבטח את העסק שלך

8/8/2018
2 minut
יעקב ריבה

בטיחות המידע תמיד חשובה לכל סוגי הארגונים והתוכנה. הפוך את ה-Redmine שלך ​​להיות מאובטח בצורה תקינה Podívejte se na Easy Redmine.

במאה ה-21 אבטחת הנתונים היא אחת מנושאי העסקים המתרבביתרבריררברידרברידרברידרבריאחת מנושאי העסקים המתרברירםבריאחת מנושאי ו-GDPR מעלה את רמת האבטחה של הנתונים והיישום בצורה כותדה כועדה כלעדה של

אז למה להתעלם מהסיכונים אם יש פתרון קל ל-Redmine שלך? מאובטח את העסק שלך עם Easy Redmine היום.

שיפורי האבטחה שתקבל עם Easy Redmine:

  • אכיפת מדיניות סיסמאות עם חוזק ומדיניות עדכון סיסמה סיסמה סיסמה ההנה הה
  • הגדרת זמן תפוגה של ההפעלה כתובת בעיה אבטחתית טיתשו ייתאמליתאמליתאמליתאמלה רנט
  • התנתקות אוטומטית
  • אימות דו-שלבי – פשוט השתמש באפליקציות האימות של Google איכקפאילכקפאלכ Microsoft (אפאלכ חרת) והגבר את אבטחת האימות לרמת בנקאות
  • כניסה יחידה בהתבסס על טכנולוגיית Kerberos המאובטחת
  • כל התכונות הדרושות של GDPR, כגון הגבלת נראות לנתוניג במתם במתם במתם במתם במתם במתם הגון הגבלת אנונימיזציה ועוד.

התחל ניסיון חינם
& מאובטח את ה-Redmine שלך ​​היום

אנחנו יכולים לקחת אחריות על אבטחת השרת כולו וליישם מספר אמצעי אבטחה נוספים עבורך בענן הפרטי של Easy Software. אם יש לך שאלות, צור קשר איתנו.

נסה את Easy Redmine בניסיון חינם של 30 יום

תכונות מלאות, מוגנות ב-SSL, גיבויים יומיים, במיקום שלך