Zcentralizowane zarządzanie zasobami w Redmine - marzenie czy koszmar?

7/30/2017
5 minut
Sabina Machmudová

Czy centralizowane zarządzanie zasobami w Redmine pomoże zwiększyć wykorzystanie zasobów czy zmieni planowanie projektów w koszmar dla menedżerów projektów?

Zasoby ludzkie są największym wydatkiem korporacyjnym. Konieczność zapewnienia, że ​​twoje planowanie zasobów ludzkich jest dobrze przemyślane iw pełni wykorzystane, jest kluczowym aspektem projektów.

Przed zatrudnieniem więcej zasobów, musisz upewnić się, że wykorzystujesz w pełni siłę roboczą, którą masz do dyspozycji. Nie ma nic gorszego niż dodawanie więcej zasobów tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że nie masz dla nich wystarczająco dużo pracy.

Redmine Resouce Dashboard Plugin by Easy

Wtyczka Redmine Resouce Dashboard Plugin od Easy

Oprogramowanie do zarządzania zasobami dla Redmine pomaga zarządzać zasobami dla istniejących i potencjalnych projektów. Dzięki temu uzyskasz odpowiednie zasoby z najlepszymi umiejętnościami przydzielone do projektów i zadań, gdzie są najbardziej potrzebne.

Narzędzie to pomoże ci zaplanować, zaplanować i przewidzieć obciążenie określonych użytkowników lub ról pracy na poziomie projektu lub zadania.

Wszystkie firmy planują swoje zasoby. Muszą to robić ze swoimi pracownikami i dostawcami. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaj używanych narzędzi zazwyczaj się różni. Początkowe planowanie przez małą firmę na tablicy będzie stopniowo rozwijać się wraz z dalszym rozwojem.

Większa firma z pewnością będzie wymagać wprowadzenia zestawu metryk, aby osiągnąć swoje cele finansowe. W każdym przypadku, gdy potrzebujesz lub chcesz zainwestować w system zarządzania zasobami, należy rozważyć pewne zalety i wady.

Redmine Resouce Dashboard Plugin by Easy

Wtyczka Redmine Resouce Dashboard Plugin od Easy

Výhody

Przegląd przydziałów

Centrální systém zasobów zapewni ci wizualny przegląd lub raport o przydziale zasobów.

Przewidywalność zdolności

Oprogramowanie do planowania projektów pokaże ci, gdzie masz zasoby do przypisania nowych zadań.

Śledzenie czasu

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami możesz śledzić postęp projektu, walidować szacunki pracy i gromadzić związane z tym koszty.

Organizacja czasu

W zależności od rodzaju wdrożenia oprogramowania do planowania zasobów, każde źródło może zobaczyć ogólny stan projektu i postęp jeho zadań.

Redmine Resouce Dashboard Plugin by Easy

Wtyczka Redmine Resouce Dashboard Plugin od Easy

defekty

Bezpieczeństwo i prywatność

Nawet jeśli system jest chroniony hasłem, doświadczeni hakerzy, dla których twoje dane są bardzo wartościowe, prawie na pewno się nie zniechęcą. Możliwość wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak ograniczenie dostępu tylko z określonych adresów IP, powinna więc być oczywista.

Błąd ludzki

Każdy system planowania zasobów wymaga ręcznego dodawania danych, co zwiększa ryzyko błędu ludzkiego. Na przykład, jeśli data rozpoczęcia i zakończenia przydziału zasobów jest nieprawidłowa, może to mieć negatywny wpływ na harmonogram projektu iw konsekwencji na klienta.

Redmine Resouce Dashboard Plugin by Easy

Wtyczka Redmine Resouce Dashboard Plugin od Easy

přihláška

Używanie systemu zarządzania zasobami pomoże ci jasno osiągnąć cele biznesowe. Porównując (nie tylko) zalety i wady różnych narzędzi do planowania zasobów, możesz łatwo znaleźć idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Připravte Easy Redmine před 30 dny za darmo

Pełne funkcje, zabezpieczenie SSL, codzienne kopie zapasowe, dostępne w Twojej lokalizacji