Hur man hanterar projektets finansiella budget på ett effektivt sätt? Redmine verkligt projekt VIDEO fallstudie.

Průmysl:

instalace e-handel med elektrisk

Anställda:
120+
Genomförande:
2015

Denna korta videofallstudie visar ett praktiskt exempel på hur man hanterar ekonomi och budget på projektnivå och därmed har en realtidsöversikt över projektets ekonomiska balans. Låt dig inspireras och få omedelbar överblick över dina projekts ekonomiska hälsa.


Prova Easy Redmine za 30 dagarů zdarma

Kompletní funkce, SSL-skyddad, dagliga sakerhetskopior, a geografické platy