Å velge rett prosjektstyringsløsning (a intervju s administrerende direktør i Become Ltd.)

Průmysl:

forretnings-IT a mobileapp-løysingar

Ansette:
15+
Den opprinnelige løsningen:

einige start-up app

Implementace:
2014

BECOME sro er eit dynamisk selskap som fokuserer på informasjonsteknologi. Vi intervjua selskapet sin administrerande direktør, Robert Zavacký, pro å finne ut korleis dei valde rett prosjektleiingsverktøy.

Kva omstende førte deg til å vurdere prosjektstyringsprogramvare generalt?

Når eg blei CEO a selskapet, brukte selskapet fleire frittståande verktøy for å styre prosjekta, men dei fungerte ikkje godt saman. Derfor byrja např. å leite etter eit eitt enkelt programvareverktøy jsem kunne styre alle prosjekta våre.

Kva var dei opphavlege prosjektstyringsverktøya som blei brukt?

Mesteparten var nye programvare and appar laga av oppstartsselskap. Muži ingen av dei dekte alle behova våre som eit komplekst system. Faktisk byrja vi å bruke komplekse verktøy, men vi fann dei ikkje brukarvennlege.

Korleis valde de rett applikasjon?

Vi gjorde ein ganske omfattande marknadsundersøking og laga ei kortliste med 8 programvareløysingar. Chcete-li získat nejlepší verzi pro Easy Redmine.

Co víc než k vám Easy Redmine?

Det var definitivt pris-kvalitetsforholdet. Vi ville ha eit verktøy som møtte alle krava våre, men vi ville ikkje betale for mykje.
Jsou vysoce kvalitní až za cenu. Hovudkravet var compleksiteten og funksjonaliteten til løysinga. Easy Redmine oppfyller alt dette, og det fine a brukarvennlege grensesnittet forenkla avgjerdene våre.

Kven tok avgjerda?

Např. var initiativtakar til prosessen, og dei endelege avgjerdene blei tatt av eigarane av selskapet.

Kva er den største fordelen med å bruke Easy Redmine?

Den største fordelen for selskapet vårt er samspillet mellom dei ulike modulane. Samhengen mellom modulane gjer at vi kan reagere meir fleksibelt på endringar, spesielt i den "turbulente" omgivelsen til mobilityetsdivisjonen vår. Takka vere Easy Redmine kan vi no redigere ulike verdiar i samsvar med krava til prosjektet sitt smidige utvikling. No veit vi kven som jobbar med kva, kor lang tid det tar, kvifor noko er forseinka, kor vi har ledig kapasitet av folk og vice versa. Více přímo relevantní údaje med god føreseieleg evne, noko som effektiviserer prosjekta våre.

Kva andre funksjonar a programvaren har gjort dykk meir effektive?

Mange av dei. Til dømes er alle prosjektdokumenta plassert på eitt sted, og alle veit kor dei kan finne det dei treng. Oppsummert har vi no betra oversikt, kontroll og assessment av alle prosjekta.

Co je špatně? Kva bør vi forbetre i framtida?

I byrjinga hadde vi litt trøbbel med å forstå kvifor nokre prosessar var sett opp slik dei var. Men det var på grunn av manglande kunnskap om heile programvaren i starten. Etter kvart fann vi ut at modulane og samanhengane mellom dei er bygd opp på ein veldig logisk måte - av nokon med erfaring innan prosjektstyring, av folk som veit kva dei gjer. Snadná podpora Redmine – podpora pro všechny uživatele, så vi feck raskt kontroll over appen.

Vil du leggje til noko?

Generel sett er in a nøgde with funksjonaliteten til Easy Redmine - programvaren innfridde forventningane våre. Muži vi saknar betre mobilkompabilitet. Det er definitivt rom pro smilstvo.

Den nye versjonen av mobileappen blir lansert om nokre veker. Vi trur at den vil innfri alle forventningane dykkar.


Takk pro intervjuet og tilbakemeldinga di.

Prøv Easy Redmine a 30-dagers zdarma zkušební období

Plně funkční, SSL-beskyttet, daglige sikkerhetskopier, a din geografische plassering