Přihlášení
en

Jazyk

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Strojový překlad

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Redmine podpora Easy tým

Účelem této probíhající služba je zálohovat vás při používání Easy Redmine. Všichni naši klienti používají tento plán podporovat základní anebo mohou získat vyšší úroveň služeb s plánem Priority Support. Specifické požadavky na podporu, jsme schopni zajistit individuální úroveň podpory a podmínky.

Získat podporu Professional Redmine

Základní plán podpory

 • Zdarma
 • 24 / support 7 pro oblak výpadek Zprávy
 • Žádosti o podporu musí být podána prostřednictvím Klientská zónaNebo e-mailem support@easyredmine.com
 • Vstupenky jsou upřednostňovány podle úrovně závažnosti (definice závažnosti je níže)
 • Doba odezvy je v našem nejlepším úsilí; náš tým se zavázala navrhnout konečné řešení v 24 pracovních hodin
 • Pravidlo odpovědí 3 použijeme na jednu vstupenku. Pokud se problém nevyřeší, zkusíme zavolat předkladatele o objasnění


Získat podporu Professional Redmine

Plán podpory Priority

 • placená služba
 • 24 / support 7 pro oblak výpadek Zprávy
 • Žádosti o podporu mohou být podány prostřednictvím Klientská zóna, e-mail nebo telefonicky náš Mezinárodní kontaktní čísla a Skype
 • Rychlá fronta - lístky jsou zpracovány s prioritou nad základním plánem podpory. Závažnost je stále brána v úvahu
 • No lístek ping-pong - Pokud problém nevyřeší první odpověď, budeme se snažit volat zadavatele o doplňující informace
 • Náš tým je odhodlána vyřešit všechny lístky během následujícího pracovního dne
 • Používáme různé nástroje spolupráce na dálku pro rychlejší řešení vašeho problému

 

Získat podporu Professional Redmine

Individuální plány na podporu

Obecné informace o podpoře

Před odesláním si letenku, zkontrolujte našeho Znalostní báze, Standardní podání jízdenek jsou prostřednictvím Klientská zóna a e-mail. Pokud jste zaplatili prioritní plán podpory, můžete nás také kontaktovat telefonicky. Při vyžádání podpory telefonicky budete požádáni o kontaktní informace: jméno, firma, telefon, e-mail. Bez těchto informací nejsme schopni sdělit průběh Vaší žádosti.

Chcete-li získat co nejlepší odezvu od našich operátorů vaše zpráva by měla obsahovat technická data (výroba log, specifikace prostředí, verze Easy Redmine, atd.), Chybových hlášení a informačního systému. V návaznosti na elektronický formulář s telefonním hovoru - s odkazem na ID vstupenek - může snížit dobu odezvy, jakož i potenciální chyby při zpracování informací.

Doporučujeme, abyste dodržovali veškeré podpora online podání vstupenek Závažnost 1 a 2 telefonátem do vývojového centra v Praze.

Oficiální jazyky podpory jsou Anglicky, francouzsky, německy a česky. Pokud dostaneme vstupenky v jiném jazyce, používáme webového překladatele, abychom pochopili podstatu problému, ale někdy to nestačí. V případě jiných jazyků odpovíme anglicky.

hlášení o chybě je přijímána jako legitimní, jestliže:

Pokud zpráva není ověřena v simulačních testech, může být chyba způsobena ne Aplikací, ale externím faktorem.

Snadná Redmine Support Services používá následující definice zařadit otázky:

 • Závažnost 1 (urgentní)
  Problém, který vážně ovlivňuje vaše používání softwaru v produkčním prostředí (například ztráta výrobních dat nebo úplná porucha výrobního systému). Tato situace vám brání v používání softwaru a není k dispozici žádné procedurální řešení.
  Easy Cloud horká linka* na hlášení výpadků: + 420 312 313 671
  (* pouze uživatelé cloudu, pouze nedostupné aplikace, žádná uživatelská podpora)

 • Závažnost 2 (high)
  Problém, v němž software funguje, ale funkce softwaru ve výrobním prostředí jsou výrazně sníženy. Situace má velký dopad na části vašeho podnikání a není k dispozici žádné procedurální řešení.

 • Závažnost 3 (normální)
  Problém, který zahrnuje částečnou, nekritickou ztrátu používání softwaru ve výrobním prostředí. Do vašeho podnikání dochází ke středně-nízkému dopadu, ale vaše podnikání i nadále funguje, a to s procesním řešením nebo bez něj.

 • Závažnost 4 (horší)
  Otázka týkající se obecného použití, hlášení chyby dokumentace nebo doporučení pro budoucí vylepšení nebo úpravu produktu. Pro výrobní prostředí existuje malý nebo žádný dopad na vaše podnikání a na výkon nebo funkčnost vašeho systému. Vaše podnikání nadále funguje s nebo bez procedurálního řešení.

 

Získat podporu Professional Redmine

Podpora serveru

Každá konfigurace serveru je specifická, i když poskytujeme počáteční virtuální stroj s předinstalovanou aplikací - vždy musí běžet v prostředí klienta, což je mimo naši kontrolu. Proto máme omezené možnosti poskytovat podporu pro případy, které jsou způsobeny okolním prostředím aplikace. Stále vynakládáme veškeré úsilí, abychom vám pomohli bez ohledu na původ příčiny.

Co je zvažováno "Podpora serveru"?

 • Pomoc při instalaci, modernizaci nebo migraci dat
 • Pomoc při zavádění nebo spuštění virtuálního stroje
 • Pomoc s konfigurací prostředí (před, během nebo po instalaci nebo nasazení aplikace)
 • Pomoc pro služby (například úlohy cron), komponenty (jako disk), procesy, webové servery, aplikační servery, databáze
 • Pomoc s konfigurací e-mailu
 • Školení pro některé z výše uvedených
 • Zjišťování selhání místních aplikací

Jak je poskytována podpora serveru?

 • Přístup na klientský server pro naše techniky je nepopiratelnou nutností
 • Vzdálená relace je naplánována předem na určitou dobu
 • Odložení od strany klienta méně než 24 hodin před plánovaným je schváleno
 • Po každém zasedání jsou účtovány hodiny techniků

Jak jsou účtovány hodiny podpory serveru?

 • Klient předplatí Podpora kreditu pro server (minimálně 1 člověk-den)
 • Po každém zasedání jsou hodiny odečteny od techniků odečteny z kreditu
 • Fakturovatelné (odečitatelné) hodiny potvrzuje klient
 • Vyčerpaná a zbývající hodiny jsou zaokrouhleny na 10min
 • Je-li zbývající kredit nižší než předpokládaný čas pro novou relaci, musí klient před zahájením relace "dobit" kredit
 • Úvěr na podporu serveru není součástí implementačních nebo uživatelských podpůrných balíčků, účtuje se samostatně
 • Odložení odsouhlaseného data na straně klienta méně než 24 hodin před plánovaným je odsouhlaseno 2 hodinami z kreditu podpory serveru, i když nebyla provedena žádná práce!

Vyzkoušejte Easy Redmine v 30denní bezplatné zkušební verzi

Plně vybavené, chráněné SSL, denní zálohy, ve vašem Geo